Ålesund

Dato: 5. november 2018

Oppmøte kl.18:30: Kipervik-torget i Ålesund.

Det blir utdelt fakler. Appell og opprop med fokus på årets tema: «Barn og unge i den forfulgte kirke». Sang ved ungdomskoret Respons.

Fakkeltoget går til Ålesund kirke, hvor det blir en tverrkirkelig samling. Tale ved Linda Askeland, informasjonsleder i Åpne Dører. Sang ved Respons. Gjest: Flora (19), oppvokst i Mosul, Irak. Hun og familien har opplevd hva det vil si å bli forfulgt og truet på livet. De kom til Norge for 8 år siden, og Flora har en sterk historie om lyset fra Jesus som skinner i mørket. Hun er et ansikt for de mange barn og unge vi går til støtte for under årets fakkeltog.