Bergen

Dato: 1. november 2017

Oppmøte: Kl. 18.15 på Torgalmenningen

  • Appell ved Morten Askeland, generalsekretær i Åpne Dører
  • Opplesning av opprop
  • Bønn

Fakkeltoget går til Betlehem.

Åpent møte: kl. 19.15

  • Taler: Ester Amadao*
  • Kollekt

Ester Amadao har flere tiår bak seg med feltarbeid i Åpne Dører i regioner der årets tema er særlig aktuelt.
Hun deler viktig kunnskap og vitnesbyrd om hva Gud gjør på noen av de mørkeste stedene på jorden. * Navnet er endret pga av sikkerhetshensyn.