Bli med

Organisere et fakkeltog

Det er viktig at den lokale kommitéene tar ansvar og følger eventuelle  smittevernregler på sitt sted.

1. Lokal komité: Å organisere et fakkeltog krever mange hender og hoder. Det er ønskelig at folk fra ulike organisasjoner og menigheter er med.

2. Dato: Det har vist seg å være vanskelig å finne en felles dato som passer for alle byene. De lokale komiteene velger derfor datoen som passer best for dem. De fleste fakkeltogene arrangeres i løpet av november.

3. Nettverksbygging: Begynn tidlig med å spre informasjon om fakkeltoget til organisasjoner, menigheter og enkeltpersoner. Kjøp annonseplass i lokalaviser. Opprett et arrangement på Facebook, inviter venner etc.

4. Lag en plan: Et slik arrangement krever både tid og ressurser. Sett opp en plan for planleggingsmøtene, hvordan kostnader og inntekter skal fordeles, ansvarsområder etc.

5. Tillatelser: Det er nødvendig å innhente tillatelser fra brannvesen og politi i god tid før toget skal gjennomføres.

6. Lån av lokaler: Det er fint å ha et møte i forkant eller etterkant av selve fakkeltoget for å kunne sette av tid til bønn og informasjon, og eventuelt enkel servering.

Hva kan ordnes sentralt?

1. Materiell: Åpne Dører og Stefanusalliansen lager enkelt materiell, dvs. utkast til plakater/ flyer som kan trykkes lokalt, power pointer med informasjon osv.
2. www.fakkeltog.no: her legges informasjon om hvert enkelt fakkeltog ut.
3. Annonser i Vårt Land og Dagen: Dekkes av Åpne Dører og Stefanusalliansen.
4. Opprop til Stortinget: Skrives om til en versjon som passer til opplesning lokalt og legges på fakkeltog.no.

Utgifter og kollekt

Utgiftene til gjennomføringen av et fakkeltog varierer selvsagt fra sted til sted, og er avhengig av om man må betale for leie av lokaler, lyd etc.

Gjennom salg av fakler og ved å ta opp en kollekt, er det mulig å få dekket det meste av utgiftene til arrangementet. Dersom det er mange hundre mennesker som stiller i fakkeltoget, kan det være lurt å dele ut fakler gratis, slik at ikke fakkelsalget tar for lang tid. Da kan en i stedet oppfordre folk til å gi mer i kollekt.

Der kollekten har vært større enn utgiftene, går overskuddet til arbeidet for forfulgte kristne.

Gjennomføringen av fakkeltoget

Forberedelse

Rekruttering: informasjon ut til menigheter, personlige kontakter og nettverk.
Bør starte så tidlig som mulig, slik at det kommer inn i planleggingen av høstaktiviteter for menigheter/ organisasjoner.

I løpet av september: sende ut flyers/plakater til menigheter/ kontaktpersoner, sende ut powerpointer på e-post.

Lokale kontakter: er det flyktinger eller andre i ditt nærmiljø som selv har opplevd å måtte flykte for sin tro? Er det noen som ønsker å fortelle sin historie eller vitnesbyrd?

Rekruttere folk til å bidra praktisk: som vakter, til å holde appeller, evt. musikalske eller andre bidrag.
Planlegge evt. møte i forkant eller etterkant av fakkeltoget: møteleder, program, musikk, evt. servering.

Selve toget

Salg av fakler før toget starter: Det er også mulig å dele ut fakler gratis, og heller oppfordre deltakerne til å gi mer i kollekt.
Evt. utdeling av program, sangark etc.

Vakter: har bøtter med vann klare, og bærbare brannslukningsapparater, må ha oversikt. Det kan være enkeltpersoner som ønsker å fremme sitt eget budskap under en slik markering, viktig at det er vakter tilstede som vennlig og bestemt kan stoppe slike soloutspill. I Oslo kjører politiet foran toget, korrigerer trafikken etc. og er tilstedet under hele markeringen.

Slukking av fakler: I en solid bøtte med vann.

Selve gjennomføringen: Viktig med klare beskjeder, god lyd osv.
Det tar tid for store menneskemengder å forflytte seg, så beregn god tid.

Hvordan lage bannere

Du trenger: 

 • Hvitt bomullsstoff – ca 2 meter pr banner
 • 
Overhead-framviser 
Lysark og skriver/ kopimaskin
 • 
2 stk ”kosteskaft” pr banner
 • 
Kraftig stiftemaskin
 • 
Akryl- eller hobby-maling
 • 
Søppelsekker
 • 
Pensler
 • 
Kulepenn
 • 
Gaffateip
 • 
Saks

Fremgangsmåte:

 1. Skriv ut/ kopier ønsket tekst på lysarket
 2. Fest bomullsstoffet til en vegg med gaffateip
 3. Legg lysarket på overhead-framviseren og still den inn slik at teksten på lysarket får ønsket størrelse på bomullsstoffet.
 4. Tegn rundt bokstavene med en kulepenn på bomullsstoffet
 5. Ta stoffet ned fra veggen, og legg det på et bord el. Legg gjerne søppelsekker under for å unngå merker.
 6. Fyll de ”omrissede” bokstavene med maling i ønsket farge. La tørke.
 7. Fest stoffet til ”kosteskaftene” med stiftemaskinen.
 8. Klipp mange små hull i banneret slik at vinden blåser igjennom stoffet (Da unngår man ”seil-effekten”).