Årets tema:

På flukt for sin tro

På flukt for sin tro
Fri til å tenke, mene og tro – uten å bli straffet

 

Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:

Fra Åpne Dører

Fra Stefanusalliansen