Årets tema:

Mere informasjon kommer

Fire av fem mennesker lever i land der tros-og livssynsfriheten er sterkt eller meget sterkt begrenset. Svært mange av disse er kristne. Hvert år ønsker vi gjennom fakkeltogene og tilhørende opprop å belyse ulike typer av utfordringer knyttet til disse begrensningene. I et eget opprop, som skal overrekkes Utenriksdepartementet, kommer vi med innspill på hvordan Norge kan fortsette å jobbe for alle menneskers rett tiltros-og livssynsfrihet rundt om i verden.

Også i år vil vi gå ut på gatene for å markere at vi står sammen med kristne som opplever diskriminering og overgrep på grunn av sin tro eller livssyn. Vi vil stå sammen med alle som ikke får lov til å uttrykke og utøve sin tro på den måten de selv ønsker. Og vi vil utfordre norske myndigheter til å gjøre alt de kan for å sikre at alt trosfrihetsarbeid tar høyde for trosminoriteters opplevelser og perspektiv.

 

Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:

Fra Åpne Dører

Fra Stefanusalliansen