Årets tema:

Bakerst i køen

Lik behandling for alle. Ingen diskriminering av religiøse minoriteter ved utdeling av nødhjelp!

Der vi merker pandemien i form av begrenset aktivitet og tap av arbeidsplasser, merker andre deler av verden det som sult og behov for akutt hjelp. Rapportene vi får fra feltet er hjerteskjærende. Mange mennesker lider, og da spesielt de som har det vanskeligst fra før. Forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter står mange steder bakerst i køen ved utdeling av nødhjelp, om de får noe i det hele tatt. Mange familier sulter fordi de ikke har mat. Når nødhjelpen deles ut, får de ikke – fordi de «tror» feil.

Dette er ikke spesielt for covid19-situasjonen, men det har blitt veldig tydelig i denne tiden. I årets fakkeltog-arrangement ønsker vi å sette fokus på denne uretten: noen står alltid bakerst i køen, fordi de er kristne.

Fire av fem mennesker lever i land der tros-og livssynsfriheten er sterkt begrenset. Svært mange av disse er kristne. Også i år vil vi gå ut på gatene for å markere at vi står sammen med alle som opplever diskriminering og overgrep på grunn av sin tro eller sitt livssyn. Og vi vil utfordre norske myndigheter til å gjøre alt de kan for å sikre at trosfriheten løftes fram.
Bli med i årets fakkeltog for forfulgte kristne!

Covid19
Hele verden er påvirket av Covid19. Vi forsøker vi å holde avstand til hverandre og unngå større samlinger av mennesker. Hva gjør vi da med fakkeltog for forfulgte kristne?

Vi vurderte om vi skulle droppe fakkeltog i år. Men har konkludert med at dette er så viktig at vi må finne en form som kan fungere under gjeldende omstendigheter. Vi vil også i år være stemmen for de som er undertrykte og farløse på grunn av sin tro. Vi må aldri slutte med det! Pandemien skaper også en forsterket og ny forfølgelsessituasjon som vi trenger å fokusere på. Vi oppfordrer de lokale komitéene å ta kontakt med helsemyndighetene på sitt sted, og følge retningslinjene de får der.

 

Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:

Fra Åpne Dører

Fra Stefanusalliansen