Årets tema:

«Barn og unge forfølges for sin tro»

83 % av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfriheten er sterkt eller meget sterkt begrenset. Hvert år ønsker vi gjennom fakkeltog og tilhørende opprop å belyse ulike typer av utfordringer knyttet til disse begrensningene, samt komme med innspill på hvordan Norge kan fortsette å jobbe for større tros- og livssynsfrihet rundt om i verden. Årets opprop vil sette fokus på hvordan noen av de mest sårbare rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep – barna til tros og livssynsminoriteter.

Barna utgjør en overveldende prosent av disse som må bære følgene av forfølgelse. De er de mest sårbare.

Og konsekvensene varierer; Noen av dem får enda mindre tilgang på allerede begrensede ressursene i samfunnet. Det kan være primære behov som tilgang på mat og vann. For andre, mulighet til skolegang, utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnet generelt.

I disse landene er retten til å utøve sin tro innskrenket, med alt det innebærer; enten det gjelder å leve ut og uttrykke sin tro sammen med andre eller alene. Følgene av å leve ut sin tro kan være store, mange barn mister en eller begge foreldrene; noen steder blir mor kastet ut på grunn av sin tro, troen kan føre til at de havner i fengsel, og i noen tilfeller også drept. Barna sitter igjen alene.

I år vil vi gå ut på gatene for å markere at vi står sammen med dem. Og vi vil utfordre norske myndigheter til å gjøre alt de kan for å støtte og hjelpe barn av ulike tros- og livssynsminoriteter.

 

Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:

Fra Åpne Dører

Fra Stefanusalliansen