Årets tema:

«Totalitær nasjonalisme knebler trosfriheten»

Retten til å ha en tro, utøve tro og skifte tro er en universell menneskerettighet. Likevel kan dette føre til tap av rettigheter og liv i store deler av verden. Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik:
«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro (…)»

For både Åpne Dører og Stefanusalliansen er retten til å uttrykke sin tro en grunnpilar i arbeidet.

Utviklingen av religiøs totalitær nasjonalisme er økende i store deler av Asia; dette ser vi tydelig i både Sentral-Asia, India og Nord-Korea, og vi ser beslektede tendenser i blant annet Russland og Eritrea.

Kort beskrevet handler dette om at en nasjon identifiserer seg sterkt med én religion eller ideologi, press og forfølgelse kommer for dem som ikke bøyer seg for dette.

Situasjonen for mange kristne er forverret mange steder, samtidig som vi ser at antall troende øker. De trenger vår støtte og forbønn. Bli med og stå opp for dem som ikke kan leve ut sin tro i frihet!

Materiell vil bli tilgjengelig på denne nettsiden i løpet av høsten 2017.

 

Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:

Fra Åpne Dører

Fra Stefanusalliansen