Årets tema:

«Der det er farlig å skifte tro»

Retten til å skifte tro er en universell menneskerettighet. Likevel kan konvertering føre til tap av rettigheter og liv i store deler av verden. Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik:
«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro (…)»

Retten til å skifte tro er nært knyttet til retten til å misjonere – som også er beskyttet av menneskerettighetene. For både Åpne Dører og Stefanusalliansen er retten til å skifte tro en grunnpilar i arbeidet.

Å skifte tro er ikke uproblematisk. Det kan fremkalle reaksjoner fra både stat og samfunn. Ifølge Pew forskningssenter har 21 stater lover som forbyr konvertering. I Midtøsten og Nord-Afrika har hele 60 prosent av landene slike lover.

Iran og Saudi-Arabia er to land som skiller seg negativt ut. Begge land har svært autoritære regimer som ikke godtar konvertering fra hver sin offisielle versjon av islam. Iran og Saudi-Arabia er to av Midtøstens politiske stormakter som kjemper mot hverandre om innflytelse og kontroll over sine nærområder. Begge land bruker religion til å fremme egne interesser.

Det gjør det svært risikabelt for de som ønsker å konvertere. Likevel vokser hemmelige husmenigheter frem, og stadig flere søker etter et kristent fellesskap. De trenger vår støtte og forbønn.

Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:

Fra Åpne Dører

Fra Stefanusalliansen