Kontakt oss

Det er organisasjonene Åpne Dører og Stefanusalliansen som står for den sentrale planleggingen og arrangeringen av fakkeltoget. De utvikler materiell til årets tema, lager innlegg og annonser til aviser, skriver et opprop og tar kontakt med politikerne på Stortinget. Samtidig må hvert enkelt fakkeltog arrangeres av en lokal komité som tar på seg ansvaret for å planlegge og gjennomføre arrangementet. Åpne Dører og Stefanusalliansen vil prøve å rekruttere representanter fra organisasjonene til å være med i de lokale komiteene der det er mulig.

For mer informasjon eller ved spørsmål, kontakt gjerne Daniel Hop Hansen i Stefanusalliansen på tlf. 481 38 381 og e-post dhh@stefanus.no eller Linda Askeland i Åpne Dører på tlf. 932 52 304.

Send en e-post med å bruke skjemaet under: