Årets tema 2023:

Utestengt for sin tro

8 av 10 lever i land med sterke begrensninger i trosfriheten.
Mange steder opplever kristne og andre trosminoriteter å bli utestengt. De kastes ut av familien, nektes utdanning, mister jobben eller isoleres i lokalsamfunnet – på grunn av sin tro. 

 For de fleste i vår del av verden er det selvsagt at man skal kunne velge religion eller livssyn etter egen overbevisning. I andre deler av verden kan det å skifte tro føre til at man blir diskriminert eller forfulgt. Forfølgerne kan være egen familie, nærmiljøet, arbeidsgiver og myndigheter.  

I år vil vi gå ut på gatene for å markere at vi står sammen med alle som opplever diskriminering og utestengelse på grunn av sin tro eller livssyn. Vi vil stå sammen med alle som ikke får lov til å uttrykke og utøve sin tro på den måten de selv ønsker. Og vi vil utfordre norske myndigheter til å gjøre det de kan for å jobbe for trosfrihet for alle. 

Ingen skal stå alene i forfølgelsen – vi er Én kirke – Én familie. 

Fri til å tenke, mene og tro – uten å bli straffet

I år vil vi gå i fakkeltog for dem som er utestengt på ulike områder, på grunn av sin tro.
Bli med og løft din fakkel for dem som lever i stor urett!

 

Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:

Fra Åpne Dører

Fra Stefanusalliansen