Oslo

Dato: 10. november 2016

Oppmøte: Oslo Domkirke kl 17.00
Nikoo Ordodary fra Sat7 Pars taler
Appell ved Stig Magne Heitmann, Åpne Dører
Musikk ved Hans Inge Fagervik

Fakkeltog til Utenriksdepartementet ca kl18.00
Overrekkelse av opprop ved pastor Siri Novak Jenssen