Oslo

Dato: 14. november 2019

BLI MED I ÅRETS FAKKELTOG!

Torsdag 14. november samles vi til å gå sammen for mennesker som blir forfulgt for sin tro. Vi går sammen fra Oslo Domkirke til Utenriksdepartementet.

Årets tema er: Kvinner som forfølges for sin tro.
Vi ønsker å belyse hvordan kvinner spesielt rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep. Mange ganger er kvinner dobbelt sårbare, både fordi de er kvinner og på grunn av deres tro eller livssyn.

Arrangementet har to deler:
Kl. 17:00-18:00 – Samling i Oslo Domkirke
Kl. 18:00-19:30 – Appell utenfor Oslo Domkirke, vi går sammen i fakkeltog til Utenriksdepartementet. Her overrekkes oppropet til Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Vi får også høre en historie fra Nariman Hame som tilhører Yezidi-miljøet i Norge.

BLI MED å stå sammen med alle kvinner som ikke får lov til å uttrykke og utøve sin tro på den måten de selv ønsker.