Oslo

Dato: 12. november 2018

Samling i Oslo Domkirke kl 17:00, fakkeltoget går derfra ca kl. 18:00, og ender på 7. Juni-plassen med apeller, og der oppropet blir overrakt til Utenriksministeren.