Stavanger

Dato: 8. november 2019, kl.18:00


BLI MED I ÅRETS FAKKELTOG

Fredag 8. november samles vi til å gå sammen for mennesker som blir forfulgt for sin tro. Vi går sammen fra Paviljongen ved Domkirken, går rundt Breiavatnet opp til St. Petrikirken.

Årets tema er: Kvinner som forfølges for sin tro.
Vi ønsker å belyse hvordan kvinner spesielt rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep. Mange ganger er kvinner dobbelt sårbare, både fordi de er kvinner og på grunn av deres tro eller livssyn.

Arrangementet har to deler:
Kl. 17:30: Oppmøte ved paviljongen, informasjon og appell
Kl. 18:00: Fakkeltoget starter, vi går sammen rundt Breiavatnet opp til St. Petri kirken
Kl. 19:00: Bønn og lovsangskveld i St. Petrikirken, med appell for forfulgte kristne

Dette året blir fakkeltoget i Stavanger en integrert del av den felleskirkelige bønn og lovsangskvelden i St. Petri kirken. Her er hovedmålet og hensikten å sammen tilbe og ære Jesus, be for byen vår og samtidig stå sammen med alle dem som ikke får lov til å uttrykke og utøve sin tro på den måten de selv ønsker.

Dette blir en viktig kveld for byen, og for de millioner av mennesker som forfølges for sin tro.

Du er hjertelig velkommen.

Fri entré.

Arrangører: Forum for menighetsledere i Stavanger, Stefanusalliansen og Åpne Dører