Stavanger

Dato: 5. november 2020


Fakkeltog i Koronatider
Stavanger torsdag 5. november kl 18.00

Fakkeltogarrangement ved paviljongen i byparken, ved Stavanger Domkirke kl 18.00 til 19.00.

Her vil vi tenne fakler for forfulgte kristne, høre appeller og
vitnesbyrd fra den forfulgte kirke og vi vil ha noen bønnestasjoner der vi sammen ber for den forfulgte kirken.

Årets tema:
Bakerst i køen

Lik behandling for alle. Ingen diskriminering av religiøse minoriteter ved utdeling av
nødhjelp! Der vi merker pandemien i form av begrenset aktivitet og tap av arbeidsplasser, merker andre deler av verden det som sult og behov for akutt hjelp.

Dette er ikke spesielt for covid19-situasjonen, men det har blitt veldig tydelig i denne tiden. I
årets fakkeltog arrangement ønsker vi å sette fokus på denne uretten: noen står alltid bakerst
i køen, fordi de er kristne.

Rapportene vi får fra feltet er hjerteskjærende. Mange mennesker lider, og da spesielt de som
har det vanskeligst fra før. Forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter står mange steder
bakerst i køen ved utdeling av nødhjelp, om de får noe i det hele tatt. Mange familier sulter
fordi de ikke har mat. Når nødhjelpen deles ut, får de ikke – fordi de «tror» feil.

Selv om vi dette året ikke kan ha et tradisjonelt fakkeltog Stavanger ønsker vi å lage en fakkeltogmarkering der vi setter fokus på forfulgte kristne med informasjon, appeller og en kort bønnevandring. Fakler fås ved fremmøte.

Bli med i årets fakkeltogarrangement for forfulgte kristne!

Arrangører:
Forum for menighetsledere i Stavanger
Åpne Dører

Arrangementet vil være Korona tilpasset, og vi vil selvsagt følge norske myndigheters smittevernregler og plikter å følge gjeldene regler for samlingen:

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner må du holde deg hjemme.
• Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste
• Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit.
• Personer i risikogrupper oppfordres til å vurdere sin deltakelse
• Alle som kommer må registrere navn og telefonnr ved inngangen. Listen oppbevares i 10 dager og makuleres deretter.
• Deltakelse kan medføre at en må i karantene i etterkant, dersom det
skulle vise seg at smittebærere har vært til stede ved arrangementet.