Tana

Dato: 29.november 2019

Kl 17:30 Betelkirka-Menighetshuset
Tale ved Ole Petter Livden
Enkel servering