Trondheim

Dato: 10. november 2016

Oppmøte: på Torget.
kl 18.00. Etter marsjen samles vi i Bakke kirke for et møte.