Bergen

3. november 2021

I verden i dag blir over 300 millioner kristne diskriminert eller forfulgt for sin tro.

Bli med å løfte frem deres sak i årets fakkeltog for forfulgte kristne!

Årets tema: I fangenskap for sin tro

Mange kristne sitter i fengsel for sin tro. Enda flere lever i fangenskap; i sin egen familie, i sitt lokalsamfunn, i tvangsekteskap, kidnappet, forvist og på flukt fordi de tror på Jesus Kristus. 

Oppmøte kl. 18.30 på Torgallmenningen

  • Fakkeltoget begynner med en kort markering med blant annet opprop og appell før fakkeltoget lyser opp høstmørke gater.
  • Fakkeltoget går til Betlehem. Her blir det møte med informasjon, sang, vitnesbyrd av trosvitne*, forbønn og kollekt.

Gå ikke glipp av denne kvelden!

Inviter med deg venner og bli med – la oss tenne våre fakler, lyse opp i høstmørket og vise vårt engasjement og at vi bryr oss!
Fakler blir delt ut på Torgallmenningen

*Kort presentasjon av vårt trosvitne, Batyr fra Sentral Asia

Batyr Nurogly er født og oppvokst i Turkmenistan. Som 17-åring skjer det ett vendepunkt i livet når han får et møte med Jesus. Batyr ble en av de første turkmenerne som kom til tro i landet. Venner og familie tok imot Jesus gjennom hans vitnesbyrd, og en liten menighet vokste frem.

Batyr ble etter hvert involvert i ulovlig bibeldistribusjon gjennom Åpne Dørers nettverk i landet. På oppdrag havner Batyr i en ulykke, og politiet oppdager bibler i bilen hans. Han ble arrestert, fengslet og torturert for å få han til å oppgi sine kontakter.

Brutalt mishandlet ble Batyr løslatt. Han og konen, Enejan, fikk beskjed om at de ville bli drept om de ikke rømte landet. På mirakuløst vis kom de seg ut av Turkmenistan og gjennom FN fikk de asyl i Norge.

Batyr og Enejan, bor nå i et annet land der de bedre kan tjene de kristne i Turkmenistan gjennom opplæring og undervisning via SAT 7. Disse tv-programmene når mange mennesker med evangeliet.