Bergen

10.desember 2020 – AVLYST

På grunn av situasjonen med COVID-19 i Bergen og myndighetenes pålegg om smittevern, blir fakkeltoget i Bergen avlyst.