Kristiansand

Dato: 29.oktober 2020

Oppmøte: Wergelandsparken
Tid: kl 18:00

Appell ved biskop Stein Reinertsen.
Sang: Martin Wikstøl.

Grunnet covid-19 blir hele arrangementet utendørs. Men punktmarkering og bønnestasjoner.