Stavanger

Dato: 4. november 2021

BLI MED I ÅRETS FAKKELTOG!

I verden i dag blir over 309 millioner kristne diskriminert eller forfulgt for sin tro. Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett. I de områdene kristne blir forfulgt diskrimineres ofte også andre minoriteter.

Målet med fakkeltog for forfulgte kristne er gjennom en aktiv handling å minne oss selv og andre på den vedvarende uretten mange kristne lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken.

Årets tema er:
I fangenskap for sin tro!
– Fri til å tenke, mene og tro uten å bli straffet

Mange kristne sitter i fengsel for sin tro. Enda flere lever i fangenskap i egne familier, i lokalsamfunn, i tvangsekteskap, kidnappet, forvist og på flukt fordi de tror på Jesus Kristus.

I år vil vi gå i fakkeltog for dem som er frarøvet sin frihet, på ulike måter, for sin tro. Bli med og løft din fakkel for dem som lever i stor urett.

Stavanger torsdag 4. november kl 18:

Kl. 18:00: Oppmøte ved paviljongen ved Domkirken, informasjon og appell

  • Informasjon
  • Appell, Daniel Hop Hansen, Stefanusalliansen
  • Bønn for kristne i fangenskap, Trond Kjartan Michaelsen, Åpne Dører

Kl. 18:15: Fakkeltog til Salem Bergelandsgata

Kl. 18:30: Fakkeltogmøte i Salem

  • Sang
  • Tale av Batyr Nurogly
  • Bønn

Vår gjest:
Batyr Nurogly er født og oppvokst i Turkmenistan. 17 år gammel blir Batyr kjent med en ung mann i landsbyen som ble kristen under studietiden i Moskva. Dette blir vendepunktet i livet til Batyr. Han får et møte med Jesus og blir den tredje turkmeneren som kommer til tro på Jesus. Alle i landsbyen fikk nå se en helt ny Batyr, omsorgsfull, snill og hjelpsom. Etter dette begynte Batyr å vitne om Jesus i landsbyen, og gjengen han var leder for tok avstand fra ham og hans nye liv.

Etter hvert ble flere venner kristne og det vokste frem en liten menighet rundt Batyr og Enejan, som er konen hans. De ble etter hvert involvert i bibel distribusjon og var en av partnerne til Åpne Dører i Turkmenistan.

På en biltur hadde de en ulykke hvor de kolliderte, og politiet oppdaget bibler i bilen. Batyr ble arrestert, brutalt behandlet, torturert og fengslet for å få ham til å fortelle om bibeldistribusjonen. Da Batyr ble løslatt, uten å ha røpt vesentlig informasjon, kjente konen hans nesten ikke igjen pga mishandlingen han hadde gjennomgått i fengslet. De fikk beskjed om at dersom de ikke rømte fra landet ville de ble drept. På begynnelsen av 2000 tallet klarte de å rømme, og for å gjøre en lang historie kort, ble de FN flykninger og fikk asyl i Norge.

Batyr og Enejan har nå flyttet nærmere Turkmenistan og bor i et land hvor de kan tjene de kristne i Turkmenistan, med opplæring og undervisning via SAT 7. Disse tv-programmene når mange mennesker med evangeliet.

Du er hjertelig velkommen.

Fri entré.

Arrangører: Forum for menighetsledere i Stavanger, Stefanusalliansen og Åpne Dører